Remy Bonjasky bekritiseert Rico Verhoeven met ernstige aantijgingen

Remy Bonjasky bekritiseert Rico Verhoeven met ernstige aantijgingen

Remy Bonjasky trekt Rico’s beslissingen in twijfel In een interview met Warrior Code deelt Bonjasky zijn gedachten over de loting van de Grand Prix. Hij uit zijn twijfels over de keuze en kennis van Rico. Rico koos bewust voor een zwakkere tegenstander, wat zorgen oproept over de integriteit van het toernooi. Rico koos Laidouni omdat hij een van de minst vaardige vechters is die meedoet aan de Grand Prix,” zegt Bonjasky.

Jamal Ben Saddik

Bonjasky beweert dat Rico meer dan een week van tevoren wist tegen wie hij het zou opnemen en dat hij een weloverwogen keuze heeft gemaakt. Interessant is dat Rico’s sterkste tegenstander, Jamal Ben Saddik, niet aanwezig is op het toernooi ondanks zijn terugkeer van een dopingschorsing. Ben Saddik heeft verklaard dat hij klaar is om deel te nemen, maar hij is niet aanwezig op de fight night. Manipulatie is de beschuldiging van veel experts en critici. Bonjasky gelooft dat Rico Verhoeven iets te maken kan hebben gehad met het buiten de deur houden van Jamal. Remy vraagt: Kiest Rico echt de sterkste, zoals hij beweerd?

Commentaar op Bonjasky’s verklaring

Er is veel kritiek geweest op de video van Warrior Code met Bonjasky: “Houd het alsjeblieft bij vechtsporten, geen politiek of voetbal.” Een ander schrijft: “Je vergeet gewoon Marat vs Sittichai te bespreken. Ze vochten voor de 8e keer tegen elkaar.” En iemand anders vindt het onterecht om Glory de schuld te geven: Holzken werd verslagen door Doumbe in Glory, maar hij weigert het te accepteren. Opeens is het de schuld van Glory en wilden ze hem weg hebben. Hij werd overhyped door zijn eigen mensen. Doumbe blijft de kampioen.”

 

 

Remy Bonjasky criticizes Rico Verhoeven with serious allegations

Remy Bonjasky questions Rico’s decisions In an interview with Warrior Code, Bonjasky shares his thoughts on the Grand Prix draw. He expresses his doubts about Rico’s choice and knowledge. “Rico deliberately chose a weaker opponent, which raises concerns about the integrity of the tournament. Rico chose Laidouni because he is one of the least skilled fighters competing in the Grand Prix,” Bonjasky said.

Jamal Ben Saddik

Bonjasky claims that Rico knew more than a week in advance who he would be fighting and that he made an informed choice. Interestingly, Rico’s strongest opponent, Jamal Ben Saddik, did not attend the tournament despite his return from a doping suspension. Ben Saddik has stated that he is ready to participate, but he is not present on fight night. Manipulation is the accusation of many experts and critics. Bonjasky believes Rico Verhoeven may have had something to do with keeping Jamal out. Remy asks, “Does Rico really pick the strongest, as he claims?please stick to martial arts, not politics or soccer.” Another writes: “You just forget to discuss Marat vs. Sittichai. They were fighting each other for the 8th time.” And someone else thinks it is unfair to blame Glory: “Holzken was defeated by Doumbe in Glory, but he refuses to accept it. Suddenly it’s Glory’s fault and they wanted him gone. He was overhyped by his own people. Doumbe remains the champion.

Check Also

Conor McGregor zal op 29 juni terugkeren in de achthoek

Conor McGregor zal op 29 juni terugkeren in de achthoek tegen Michael Chandler, drie jaar …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *