Levi Minkenberg is geen Koning van de Ring maar KEIZER

20 April 2024 Enfusion Alkmaar Titel Verdediging

Tijdens het gevecht van Levi behield hij zijn controle en dominantie en streefde hij er voortdurend naar om zijn strategische aanpak uit te voeren. In de tweede ronde gleed Levi uit, maar dit deerde hem niet. Hij bleef zijn controle laten gelden en zijn beheersing van combinaties tonen. In de derde ronde zette de tegenstander een agressievere tegenaanval in en gaf een hoge trap waardoor Levi onderuit ging. Levi kwam echter snel weer overeind en nam de controle weer over, waarmee hij zijn autoriteit liet zien. In de vierde ronde toonde Levi zich duidelijk de superieure vechter en liet geen ruimte voor de tegenstander om terug te slaan. Ondanks de pogingen van de tegenstander in de vijfde ronde om clinchpartijen aan te gaan, bleef Levi de leiding houden. De beslissing viel onbetwistbaar in het voordeel van Levi uit hij blijft de onbetwiste kampioen.

During Levi’s fight, he maintained his control and dominance, constantly striving to execute his strategic approach. In the second round, Levi slipped, but this did not bother him. He continued to assert his control and show his mastery of combinations. In the third round, the opponent counterattacked more aggressively and delivered a high kick that sent Levi down. However, Levi quickly got back up and regained control, showing his authority. In the fourth round, Levi clearly showed himself to be the superior fighter and left no room for the opponent to strike back. Despite the opponent’s attempts in the fifth round to clinch, Levi remained in charge. The decision fell indisputably in Levi’s favor he remains the undisputed champion.

 

 

Check Also

Jamal Ben Saddik is voor zes maanden geschorst door Glory

Jamal Ben Saddik is voor zes maanden geschorst door Glory vanwege een incident met Rico …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *